Usui Reiki Ryoho

Reiki is een healing therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een met levensenergie, wordt behandeld. De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie". Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. 

 

Oorsprong.

De Japanner Mikao Usui (1865-1926) is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

 

Werking.

Bij een reikibehandeling fungeert de reikibeoefenaar als intermediair, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze energie vind zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende werking hebben op de energiebanen en chakra's. Het doorgeven van deze energie kan plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op het disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

 

Energie.

De energie waarmee wij in de Reikimethode mee werkt is  overal aanwezig. De energie manifesteert zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek). De energiestromen kunnen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en door Reiki in staat om deze blokkades  op te heffen.

Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars geven deze energie slechts door. Het vermogen om energie door te geven heeft iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' worden de kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven heropend.

 

Vormen van Reiki.

Vanaf de tijd dat Mikao Usui zijn onderwijs vorm gaf, concretiseerde en doorgaf zijn er aanpassingen gemaakt door anderen. Usui noemde zijn methode gewoon "mijn manier" of "mijn weg" en zijn leerlingen noemden het daarom "Usui Dô" (Japans voor: Usui's manier/weg). Usui zelf heeft in de loop der jaren ook veranderingen aangebracht in hetgeen hij mensen aanleerde. Vanaf 1922 werd het onderwijs "Usui Reiki Ryôhô" (Usui Spirituele Energie Therapie) genoemd en in datzelfde jaar werd er een vereniging voor de Reikimethode opgericht. Die vereniging kreeg de naam: Usui Reiki Ryôhô Gakkai. In het Westen wordt de naam van deze vereniging vaak afgekort met enkel "Gakkai".

Chujiro Hayashi was een directe leerling van Mikao Usui en hij sloot zich aan bij de Gakkai. Jaren na de dood van Usui scheidde Hayashi zich van de Gakkai af en begon zijn eigen school en kliniek. Hij veranderde dingen aan Usui's onderwijs en gaf dit door in zijn eigen school. Zijn school/kliniek had de naam: Hayashi Reiki Kenkyû Kai

Hawayo Takata was een leerlinge van Hayashi en zij bracht de Reikimethode naar het Westen. Eerst naar Hawaï, vervolgens de rest van Amerika en Canada en daarna bereikte het systeem de kust van Europa. Ook Takata was niet geheel consistent in het doorgeven van het Reikisysteem, zo vonden haar 22 masterstudenten uit na haar dood in 1980. De masterstudenten besloten een bijeenkomst te organiseren om de toekomst van het Reikisysteem te bespreken. men nam het initiatief om een procedures en symbolen te standaardiseren. Deze gewijzigde vorm wordt Usui Shiki Ryoho (Usui System of Natural Healing / Usui Systeem van Natuurlijk Genezen) genoemd. 

 

Inwijdingen.

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (= afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra geleerd.

 

Eerste graad (Reiki 1)

In de eerste graad (in het Westerse 'traditionele' onderwijs) ontvangt de leerling een viertal afstemmingen die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele levensenergie gereactiveerd wordt. Tijdens de cursus krijgt de leerling les in de beginselen van Reiki en hem/haar worden de diverse handposities aangeleerd. 

In de Japanse vereniging Usui Shiki Ryoho Gakkai (vaak afgekort als "Gakkai") wordt het beginnersniveau oorspronkelijk "Shoden" genoemd. Shoden, de Gakkai graad, is overigens qua inhoud en doel niet te vergelijken met de gangbare Westerse praktijken.

 

Tweede graad (Reiki 2)

In de tweede graad wordt (in het 'traditionele' Westerse onderwijs) een drietal symbolen geactiveerd die ervoor zorgen dat het doorgiftekanaal, de reikwijdte van Reiki wordt vergroot. In de cursus voor de tweede graad wordt de leerling geleerd om op afstand te genezen. Daartoe wordt de leerling een aantal symbolen aangeleerd, waarmee men Reiki op afstand kan toepassen en waardoor de ontvanger emotioneel kan genezen. Afstand wordt niet alleen ruimtelijk opgevat, maar ook in tijd.

Het tweede niveau in de Gakkai wordt Okuden genoemd en is opgedeeld in Okuden Zenki en Okuden Koki. Net als met Shoden is Okuden ook niet te vergelijken met de Reikimethode die via Hawayo Takata naar het Westen is gekomen. Uit respect voor de energie worden de namen van de symbolen niet openbaar gemaakt. In het Westen is men daar niet aan gewend en wordt dit mysterieus bevonden.

 

Derde graad (Reiki 3)

De derde graad (in het Westerse 'traditionele' onderwijs) De derde graad kan opgedeeld zijn in twee delen, A en B. Dit is echter afhankelijk van de keuze die de Reiki-leraar (doorgaans "Reiki-master" genoemd) daarin heeft gemaakt en/of de reikistroming. Met het bereiken van de graad 3A is men aspirant-master of innerlijk master, bij het bereiken van de graad 3B krijgt men de titel uitvoerend master. Deze scheiding is gemaakt om aspirant masters wel reeds de masterenergie te krijgen zonder het bijbehorende symbool ter beschikking te stellen, zonder dat zij de noodzaak voelen om anderen in te wijden in reiki, het vermogen dat met 3B zou worden bereikt. Het mastersymbool, dat nodig is om mensen in te wijden, wordt gegeven bij reiki 3B.

 

In de Usui Reiki Ryoho Gakkai (oorspronkelijk Japanse Reiki vereniging) wordt niet gewerkt met zogenaamde 'masters'. Het derde niveau wordt daar Shinpiden genoemd en dit is traditioneel niet het niveau waarop men leert om de methode te onderwijzen. Er zijn in de oorspronkelijke Japanse vereniging nog enkele leraren. Hun niveau wordt Shihan genoemd.

Dr. Mikao Usui


Chujiro Hayashi


Hawayo Takata